Documente

Documente

Elevii, ca membrii ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și își exercită toate îndatoririle pe care le au in calitate de cetățeni, reglementate de statutul elevului prezentat.

Legea educației naționale promovează un învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, acționale și volitive, cunoștințe fundamentale și abilități de necesitate directă, în profesie, cât și în societate.

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor din Consiliul Elevilor.